מאמרים


בעיות אטימות: כיצד תתמודדו עם חברת הביטוח במקרה של הצפה

חורף, קץ, סתיו או אביב. השכנה בדירה מתחתיך ודורשת, כי תשוב מהחופשה באילת מאחר שסימני רטיבות ניכרים בתקרה. לאחר שחזרת במהירות מהחופשה והזמנת שרברב מטעם חברת הביטוח, מעיף האחרון מבט בשעון המים ופוסק כי מדובר בבעיית איטום- שבאורח פלא- איננה מכוסה על ידי החברה. חולפים הימים, הכתם על תקרה השכנה מתרחב ולילה אחד אתה מתעורר לתוך שלולית. עכשיו בטוח שהתעוררת לאירוע ביטוחי ויש מי שאמור לשלם.

אחרי הכל, כל בית שני בישראל, מבוטח בביטוח דירה, המכסה את הנזקים העשויים להיגרם כתוצאה מדליפה של מים בעקבות נזקים ובלאי שנגרמים לדודים או למערכת האינסטלציה וכן בעקבות הצפות הנובעות ממקור חיצוני כדוגמת מערכת הביוב העירוני. אלא שהתמודדות  עם מקרה  של הצפה עשויה להיות מתסכלת לא רק בשל הנזק העשוי להיגרם לרכוש אלא גם על רקע התנהלותה של חברת הביטוח. 
 הכרת זכויותיך והתנהלות נכונה באמצעות עו"ד בתחום הבניה ונזקי צנרת בפרט עשויה לחסוך כספים רבים.

ביטוח דירה
ברוב המקרים הסיבה  לכיסוי הביטוחי היא הלוואת המשכנתא שנלקחה בכדי לרכוש את  הנכס או ביטוח דירה.  בביטוח משכנתא, הבנק העשוי במקרים כאלו להפוך לבעלים של הדירה, איננו מעוניין לחשוף את עצמו לסיכונים מיותרים ולפיכך – בכדי להבטיח רמת תחזוקה נאותה לנכס- מתנה את מתן ההלוואה ברכישת כיסוי ביטוחי.

במקרה של הצפה או נזילה אמור המבוטח ליצור קשר מידי עם חברת הביטוח  ששולחת שמאי מטעמה, לבירור מקור הנזק וגובהו. יש לציין כי לא כל מקרה של הצפה מכוסה ע"י החברה, ובמקרה והדליפה נובעת מבעיות איטום אותך ניתן למצוא בדרך כלל במקלחונים, באמבטיות ובכיורים הלקוח אינו נהנה - בדרך כלל – בכיסוי ביטוחי.

לאחר הביקור, על החברה להודיע למבוטח מהי עמדתה בנוגע לנזק והאם הוא מצוי בתחום אחריותה, בכדי שהוא יוכל  לכלכל את צעדיו. במידה והנזק הוא בתחום האחריות של הפוליסה על חברת הביטוח לשלם ללקוח בגין איש המקצוע אותו  הוא בחר או לשלוח לו איש מקצוע מטעמה , על פי תנאי הפוליסה.

במקרים בהם נגרם נזק נוסף כתוצאה או למרות עבודתו של איש המקצוע, עשוי המבוטח למצוא את עצמו בסיטואציה בה הוא  מצוי באינטראקציה ארוכה טווח עם חברת הביטוח . זו  האחרונה אמורה לכסות  את הנזקים הראשוניים שנגרמו לו ועדיין לא תוקנו, וכן את הנזקים הנוספים, אם נגרמו על ידי או למרות עבודתו של האינסטלטור. מקרים שמסתבכים הם ויקרים הן בזמן והן בכסף ללקוחות ולחברות הביטוח, שמנסות פעמים רבות להתנער מחובותיהן במקרה בו אירוע ביטוחי הופך תרתי משמע לביצה טובענית.

האם חברת הביטוח יכולה לסגת מלקיחת אחריות
משרדנו יצג וזכה בפסק דין תקדימי, שניתן בעקבות תביעה שהגשנו בעניינו של בעל נכס אשר סבל ממקרה בו התנערה חברת  הביטוח  מחובותיה – וזאת לאחר שכבר קיבלה על עצמה אחריות. בית המשפט כפה על חברת הביטוח לשלם פיצויים בגובה של 150,000 ₪  בשל האירוע ביטוחי בו הכירה החברה מלכתחילה. במקרה זה חברת הביטוח ראתה כי היא "טובעת" בהוצאות לאחר שאנשי המקצוע ששלחה לא הצליחו לטפל נזק הראשוני ולקבוע כראוי הנזק הראשוני. עם זאת על פי בית המשפט , ההכרה של חברת הביטוח בנזק, שבאה בין השאר לידי ביטוי בעבודתם של אנשי מקצוע מטעמה, מצביעים על כך שהיא מכירה בחובתה על פי הפוליסה לטפל בנזק, ולפיכך היא איננה רשאית להתנער מכך אפילו במקרה בו היא "מגלה" בדיעבד כי לא דייקה באיתור מקור הנזק. אחד מהדברים ההופכים את המקרה לתקדימי הוא כי החלטת  השופט ניתנה למרות שחו"ד של איש מקצוע  קבעה, כי הנזק נגרם בשל בעיית איטום, שנטען כי לא נכללה בפוליסה. פסיקת בית המשפט הראתה למעשה כי חברת הביטוח איננה יכולה להתנער מחו"ד שגיבש השמאי מטעמה, במקרה וזו משרתת את המבוטח.

מה עושים במקרה של ויכוח עם חברת הביטוח
במקרים בהם חברת הביטוח שלחה איש מקצוע מטעמה והתנערה מאחריותה ולאחר שהאחרון לא הצליח לפתור את הבעיה, יש לפעול באמצעות עורך דין המומחה בתחום ולעיתים אף באמצעים משפטיים. 

כמו כן, בכל מקרה ביטוחי , יש לבחון האם הפיצוי שניתן הוא כזה המאפשר את השבת המצב לקדמותו באופן מלא, ולא פיצוי חלקי, המסייע אמנם לפתרון בעיית האינסטלציה - אך משאיר את המבוטח עם נזקים אסתטיים העשויים להוביל לירידה בערך הבית. כך לדוגמא במקרה, שנידון בבית המשפט, טען מבוטח כי חברת הביטוח לא פיצתה אותו באופן שאפשר את החזרת המצב לקדמותו. במקרה זה נאלץ האינסטלטור לפתוח חלק מהמרצפות בדירה, דבר שחייב את החלפתן. החברה אמנם לא התנערה מחובתה להחליף את המרצפות אך ביקשה לעשות זאת עם מרצפות אחרות, ולהותיר את המבוטח עם ריצוף שאיננו רצוף.
איזה ביטוח לרכוש 
חלק מהבעיות העשויות לצוץ מול חברת הביטוח ניתן לפתור במעמד הרכישה של פוליסת הביטוח. על כן רצוי להתייעץ עם מומחה בתחום.

משרדנו מומחה בביטוחי רכוש ונזקי צנרת ומים.

 









בעיות אטימות: כיצד תתמודדו עם חברת הביטוח במקרה של הצפה
טואול - בניית אתרים