תמ"א 38

מהי התועלת בתמ"א 38 ?

מבנים רבים בישראל אינם עומדים בתקן לבניה. התחדשות עירונית הינה תהליך של  החייאת מבנים , שמצבם התדרדר. תקנות שתוקנו החל משנת 2005 נועדו להתאים את המבנים , אשר נבנו עד לשנת 1980, לתקן הישראלי 413 (עמידות מבנים בפני רעידת אדמה).

שיפור וחיזוק מבנים ותשתיות מבוצע ,בין היתר, במתכונת של תמ"א 38 .

 

מתכונת של תמ"א 38 מבוססת על שיתוף פעולה בין בעלי הדירות ובין היזמים בשוק החופשי.

בעלי הדירות מקבלים תמריץ של שיפור שטחי המגורים, הרכוש המשותף והדירה (תוך שדרוג של ממש מבחינת עמידותן בפני רעידות אדמה ומיגונן מפני איומים מלחמתיים).

היזם מקבל תמריץ כלכלי באמצעות הענקת זכויות בניה (הכוללות הקמת דירות נוספות) ומנצל את הכספים שיתקבלו ממכירתן לשם שיפור המבנה.

כמו כן, ליזם ולבעלי הדירות ניתנות הטבות מיסוי .

 

באיזו תמ"א לבחור? תמ"א 38 (1) הוספת קומה אחת בלבד , תמ"א 38 (2) פינוי ובינוי , תמ"א 38 (3) המקנה תוספת של מספר קומות ? או בדרך אחרת?

תפקיד עורכי הדין הוא להגן על זכויותיהם של בעלי הדירות כך שלא יפגעו במהלך מו"מ עם היזם ועד לסיום הפרויקט.

 

כיצד לקדם פרויקט תמ"א מוצלח?

יש למנות גוף משפטי, כנציגות הבית המשותף. נציגות הבית המשותף הינו גוף המוסמך לייצג את כל בעלי הדירות. לנציגות הבית המשותף יש יכולת רבה להביא להצלחת פרויקט תמ"א.

יזם מנוסה לא יתקשר בפרויקט תמ"א ללא גוף המוסמך לייצג את כל בעלי הדירות.

*האם ועד הבית מוסמך לשמש כנציגות הבית המשותף?

אין מניעה שהדיירים יתנו לוועד כתב מינוי , המעניק לנציגות הבית המשותף סמכויות לקידום פרויקט תמ"א. אולם ללא הסמכה מפורשת אין בסמכויות הועד (המוקנות לו לפי סעיף 69 לחוק המקרקעין), כדי לאפשר לו ניהול של פרויקט תמ"א. מכוח סעיף 69 לחוק המקרקעין הועד מוסמך להחזקה תקינה וניהול הבית המשותף בלבד.

 

מה תפקיד הנציגות לעניין תמ"א 38?

על הנציגות למנות משרד עורכי דין לצורך מתן ליווי משפטי לבעלי הדירות בכל שלב. לנהל מו"מ ולהעלות להצבעת הדיירים החלטות מהותיות , מכוח הסכם התמ"א הנציגות מוסמכת לאשר נספחים שידרשו לחתימה, לפעול בעניין דיירים המסרבים, ולפעול עם המפקח מטעם בעלי הדירות.

חברי הנציגות חייבים בגילוי מלא לדיירים .

 

כיצד מונעים ניגוד אינטרסים של נציגות הבית המשותף?

ניסוח הסכם התמ"א על די עורכי הדין הינו חיוני למניעת ניגוד האינטרסים.

 

 

המשרד עוסק בתחום תמ"א 38 והתחדשות עירונית ומייצג בעלי דירות מול יזמים ויזמים. 

טואול - בניית אתרים